DEFINISANJE USLOVA KORIŠTENJA WEB STRANICE www.urban.ba

Uslovi korištenja odnose se na korištenje web stranice www.urban.ba, kao i svih ostalih linkova u sadržaju. Korištenjem URBAN web stranica i linkova u sadržaju smatramo da prihvatate sve uslove koje je URBAN D.O.O., Slobodana Kusturica 9, Banja Luka, definisao u ovom dokumentu. (u daljem tekstu URBAN).
URBAN uslove korištenja može povremeno ažurirati, pa Vas molimo da ih s’ vremena na vrijeme provjerite. Vaše korištenje ovih stranica i nakon ažuriranja podrazumijeva Vaš pristanak na takve modifikacije i uslove. Ako se sa ovim uslovima korištenja ne slažete, samim tim niste ovlašteni za pristup i korištenje ove web stranice i ponuđenih sadržaja i linkova na istoj.

AUTORSKA PRAVA (COPYRIGHT)

URBAN ima autorsko pravo na sadržaj ovih web stranica. Od strane URBAN ste ovlašteni za pregled, preuzimanje, ispis, kopiranje, distribuiranje i upotrebu sadržaja objavljenog na ovim web stranicama ako su zadovoljeni slijedeći uslovi:

  • nisu učinjene nikakve modifikacije bez prethodnog pismenog odobrenja od strane URBAN, materijali se koriste samo u svrhu informiranja, te u lične ili nekomercijalne svrhe.

Svako pregledanje, preuzimanje i upotreba bilo kojeg dokumenta ili dijela dokumenta, objavljenog na ovoj web stranici, podrazumijeva Vaše prihvatanje Opštih uslova korištenja ove web stranice. Ako se sa izloženim Opštim uslovima korištenja ne slažete, svako pregledavanje, preuzimanje, kopiranje ili prosljeđivanje sadržaja, bilo elektronskim ili nekim drugim putem, Vam nije dopušteno. Ako ste zainteresirani za upotrebu ovih web stranica na drugi način koje nije naveden u opisu gore, molimo Vas da kontaktirate URBAN putem kontakt forme na ovoj web stranici.

IZMJENA ILI DOPUNA SADRŽAJA/UKIDANJE SERVISA/WEB STRANICA

URBAN zadržava pravo izmjena i dopuna sadržaja na web stranicama bez prethodne najave. Sadržaj na web stranicama URBAN se redovno ažurira. URBAN ima pravo u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga modificira ili ukloni bilo koju web stranicu ili web usluge koje putem njih nudi, sa ili bez prethodne obavijesti. URBAN neće biti odgovoran ni Vama niti trećoj strani za promjenu ili ukidanje bilo koje od ovih web stranica ili web servisa. Stavke ovih Opštih uslova korištenja su važeće uprkos mogućem ukidanju ovih web stranica ili ponuđenih web servisa.

KOLAČIĆI

Upotrebom “kolačića”, ova stranica prikuplja Vaše podatke.
Naše prikupljanje i obrada vaših podataka uz pomoć kolačića uređeni su politikom kolačića u ovom dokumentu, koju biste trebali pažljivo pročitati. Možete prihvatiti ili odbiti upotrebu kolačića odabirom dugmeta “Prihvaćam” ili “Ne prihvaćam”

LINKOVI

URBAN u svom sadržaju ima linkove na druge web stranice ili izvore. URBAN NIJE odgovoran za tekstualni i/ili reklamni sadržaj, odnosno za proizvode koji su na tim web stranicama/izvorima ponuđeni, kao ni za sadržaj koji je putem njih dostupan, mogućnost korištenja ili tačnost ovih sadržaja. Linkove koristite na ličnu odgovornost!

IZUZEĆE OD ODGOVORNOSTI

NAPOMENA:
URBAN NE GARANTUJE:

  • DA JE SADRŽAJ NA OVIM WEB STRANICAMA OSLOBOĐEN OD GREŠAKA ILI POGODAN ZA SVAKU SVRHU;
  • DA ĆE OVE WEB STRANICE ILI WEB USLUGE FUNKCIONISATI BEZ GREŠAKA ILI PREKIDA;
  • DA ĆE BITI ODGOVARAJUĆI ZA VAŠE POTREBE, ODNOSNO NAMJERAVANE UPOTREBE;
  • DA IMPLEMENTIRANJE TAKVOG SADRŽAJA NEĆE NARUŠAVATI PATENTE, AUTORSKA PRAVA, ZAŠTITNI ZNAK ILI OSTALA PRAVA NEKE TREĆE STRANE.

PRESTANAK KORIŠTENJA

URBAN NI U KOM SLUČAJU NIKOME NIJE ODGOVORNO ZA BILO KAKVU DIREKTNU, INDIREKTNU, POSEBNU ILI POSREDIČNU ŠTETU OD UPOTREBE OVIH WEB STRANICA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, GUBITAK DOBITI, PREKID U RADU, GUBITAK PROGRAMA ILI DRUGIH PODATAKA NA VAŠIM SISTEMIMA ZA OBRADU PODATAKA ILI DRUGAČIJE, ČAK I KAD SMO IZRIČITO OBAVIJEŠTENI O TAKVIM ŠTETAMA.

MODIFICIRANJE OPŠTIH USLOVA KORIŠTENJA

Izmjene i dopune ovih Opštih uslova korištenja neće biti važeće ako iste nisu objavljene od strane URBAN na ovim web stranicama. Svaka izmjena objavljena na ovim web stranicama od strane URBAN odmah postaje važeća, a svako dalje korištenje ovih web stranica ili ponuđenih web usluga podrazumijevati će Vaše prihvatanje izmijenjenih odredbi.

Vlasnik ove web stranice (www.urban.ba) je:

URBAN D.O.O.
Adresa: Slobodana Kusturica 9, Banja Luka
Kontakt telefon: +387 51 961 – 633

Sva pitanja koja se odnose na  Uslove korištenja možete uputiti na gore navedenu adresu ili nas kontaktirati putem kontakt forme.
Zahvaljujemo se na posjeti i korištenju naših web stranica.